Drie nieuwe gevarenklassen.

Drie nieuwe gevarenklassen.

De Europese Commissie heeft in september 2022 een voorstel gedaan voor drie nieuwe gevarenklassen:
-Hormoon verstorend (ED)
-Persistent, Bio-accumulatief en Toxisch (PBT)
-Persistent, Mobiel en Toxisch (PMT)
Hiermee gaat Europa verder afwijken van (of voorlopen op) het wereldwijd gehanteerde klassificatiesysteem voor gevaarlijke stoffen (Globally Harmonised System) dat bestaat onder de vlag van de Verenigde Naties.
Het is de bedoeling dat de nieuwe klassen worden opgenomen in de CLP-verordening. Indien een stof voldoet aan de klassificatiecriteria voor een van deze drie nieuwe klassen, moet na een overgangsperiode de REACH-registratie worden bijgewerkt en ook het veiligheidsinformatieblad en wellicht de verpakkingslabels.
Zover is het nog niet: er is eerst nog een publieke consultatie en details van de nieuwe regeling kunnen nog wijzigen.

Deel dit bericht via:
Change CLP regulation