Chemical Safety Services

Veiligheids­informatiebladen.

Het verstrekken van een SDS (Safety Data Sheet), MSDS (Material Safety Data Sheet) of VIB (Veiligheidsinformatieblad) is in veel gevallen verplicht bij de levering van een gevaarlijk product. Het is in de REACH-verordening tot in detail geregeld welke informatie en in welke volgorde op zo’n blad moet staan. Een kritische stap is de classificatie volgens de CLP verordening, die ook de etiketterings- en verpakkingsverplichtingen bevat.

Wij kunnen de veiligheidsinformatiebladen controleren, bijwerken en maken, afhankelijk van de talen die u nodig heeft en de regio waarin het geldig moet zijn.

Andere diensten.

REACH registraties

Vrijwel alle chemische stoffen die in Europa worden gemaakt of geïmporteerd, moeten worden geregistreerd.

Lees meer

Compliance-checks

Voldoet uw bedrijf aan de regelgeving voor chemische stoffen?

Lees meer

Advisering en training

De REACH verordening stelt beperkingen en verplichtingen bij het op de markt brengen van stoffen.

Lees meer

Assistentie van bedrijven

Wanneer u uw REACH registraties denkt te hebben geregeld, is het werk niet af.

Lees meer