Consultanty on REACH regulation

Assistentie van bedrijven tijdens inspecties op gebied van chemische productveiligheid.

Wanneer u uw chemische veiligheid denkt te hebben geregeld, is het werk niet af. Bij het Europees Chemicaliën Agentschap werken immers honderden mensen die doorlopend REACH-registraties controleren. Ook nationale overheden houden zich bezig met de handhaving van de REACH-verordening, bijvoorbeeld door middel van inspectiebezoeken.

Het is in die gevallen handig om een deskundige beschikbaar te hebben die inspecteurs te woord kunnen staan en die verzoeken kunnen beantwoorden. Wij hebben daar ruime ervaring mee.

Andere diensten.

REACH registraties

Vrijwel alle chemische stoffen die in Europa worden gemaakt of geïmporteerd, moeten worden geregistreerd.

Lees meer

Compliance-checks

Voldoet uw bedrijf aan de regelgeving voor chemische stoffen?

Lees meer

Advisering en training

De REACH verordening stelt beperkingen en verplichtingen bij het op de markt brengen van stoffen.

Lees meer

Veiligheids­informatiebladen

Het verstrekken van een SDS of MSDS is in veel gevallen verplicht bij de levering van een gevaarlijk product.

Lees meer