Compliance check

Compliance-checks.

Wilt u weten of uw bedrijf voldoet aan de regelgeving voor chemische stoffen?

Wanneer wij een beoordeling doen van de naleving door uw bedrijf van verplichtingen voor gevaarlijke stoffen, krijgt U , geheel vertrouwelijk uiteraard, een overzicht van eventuele tekortkomingen, met desgewenst een advies hoe alles op orde gebracht zou kunnen worden.

Het voordeel van zo’n onderzoek is dat u meer inzicht krijgt in wat u te wachten kan staan in geval uw bedrijf zou worden geïnspecteerd door bijvoorbeeld de overheid. Het helpt u zich voor te bereiden en de risico’s te verminderen.

Andere diensten.

REACH registraties

Vrijwel alle chemische stoffen die in Europa worden gemaakt of geïmporteerd, moeten worden geregistreerd.

Lees meer

Assistentie van bedrijven

Wanneer u uw REACH registraties denkt te hebben geregeld, is het werk niet af.

Lees meer

Advisering en training

De REACH verordening stelt beperkingen en verplichtingen bij het op de markt brengen van stoffen.

Lees meer

Veiligheids­informatiebladen

Het verstrekken van een SDS of MSDS is in veel gevallen verplicht bij de levering van een gevaarlijk product.

Lees meer