Over ons.

Wij zijn REACH consultants; specialisten op het gebied van wetgeving over chemische stoffen, zoals de REACH-verordening of de CLP-verordening. Wij geven advies en voeren de wettelijke verplichtingen voor chemische stoffen uit voor bedrijven die mankracht of expertise tekort komen.

Denk aan het inventariseren van wettelijke verplichtingen, het indienen van REACH-registraties, het classificeren van chemische stoffen of het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.
Onze klanten zijn bedrijven die chemische producten maken, importeren of verhandelen.

Bij voorkeur werken we op uw locatie. De gegevens die we daarbij verzamelen, zetten wij op uw computersysteem of leveren wij op een transparante manier, zodat anderen ermee verder kunnen werken, mocht dat nodig zijn. We willen geen afhankelijkheid scheppen maar vertrouwen leveren.

Onze ervaring.

Wij hebben 14 jaar ervaring binnen ons team met de uitvoering van onder meer de REACH-verordening, waaronder:

Het verrichten van vele registraties
Participeren in de besluitvorming met andere registranten van dezelfde stoffen
Klanten bijstaan tijdens overheidsinspecties
Onderhandelingen met Europees Chemicaliƫn Agentschap