Nieuwe regels voor beoordeling REACH-Registratiedossiers.

Nieuwe regels voor beoordeling REACH-Registratiedossiers.

In februari 2023 heeft het Europees Chemicaliën agentschap (ECHA) een toelichting gegeven op nieuwe regels voor de beoordeling van dossiers voor REACH-registraties. Dat was nodig omdat in 2022 wijzigingen zijn doorgevoerd in de bijlagen van de REACH-verordening waarin de informatievereisten zijn opgesomd.

Die wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de nieuwste versie van IUCLID. Dat is de software die gebruikt moet worden voor het opstellen van REACH-registratiedossiers. Die software controleert al een deel van de vereisten nog voordat het dossier wordt ingediend.

Na indiening voert ECHA een zogenaamde Technical Completeness Check (TCC) uit in een geautomatiseerd process en vervolgens in een handmatig process. De regels in het geautomatiseerde proces zijn eveneens aangepast om rekening te houden met de laatste wijzigingen in de REACH-verordening.

Meer informatie: https://echa.europa.eu/-/completeness-check-of-reach-registration-dossiers-what-changes-in-2023-and-how-you-can-prepare

Deel dit bericht via:
REACH Regulation changes